Vad kostar bergvärme?

Den första frågan många som funderar på att installera bergvärme ställer sig är ”vad kostar det”. Det är en mycket bra fråga, som det, egentligen, inte finns något bra svar på. Skälet är att priserna helt enkelt varierar för mycket. Ju kallare område, desto dyrare. Ju större bostad desto dyrare. Ju sämre isolering desto dyrare. Och så vidare. Det gör att det är svårt att sätta ett exakt pris på bergvärme. Har man tur och bor i ett område som är perfekt lämpat för bergvärme så kan totalkostnaden för borrning, pump och installation sluta under 100,000 kronor. Råder dåliga förhållanden kan man få betala betydligt mycket mer, 160,000 kronor och över.

Själva bergvärmepumpen kommer att kosta mellan 30,000 kronor och 110,000 kronor, där man i normalfallet kommer att få betala 50-65,000 kronor. Vad som sedan tillkommer och gör installationen av bergvärme dyrt är borrningen, där borrhålet normalt kommer att bli mellan 80 och 200 meter djupt. Vad som avgör hur djupt hålet ska vara är hur mycket effekt man vill få ut i det, så generellt kan man säga att ju längre norrut, desto djupare borrhål. Men det beror på bostaden, hur välisolerad den är och hur bra uppvärmningssystem den har. Kostnaden för borrning kommer att ligga mellan 30,000 och 70,000 kronor. Detta är dock innan ROT-avdraget, som kommer att halvera denna kostnad.

Vidare tillkommer sedan kostnaden för den kollektorslang som ska läggas ner i borrhålet. Denna kostnad är ungefär 9-11 kronor per meter. Vidare tillkommer kostnader för kollektorvätska, och kostnad för installation. Dessa kostnader är visserligen inte försumbara, men det är ändå i huvudsak borrning och värmepump som gör att installationskostnaden för bergvärme är så pass hög som den är. Dock, kostnaden för drift och uppvärmning av hus kommer att sjunka med mellan 50 och 80 procent i normalfallet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *